ભારતીય બેંક હોમ લોન પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટર Archives - Latest Information Join Our Whatsapp Group
Advertising

મોર્ટગેજ લોન શું છે? ઇન્ડિયન બેંકમાંથી કેવી રીતે મેળવશો? ❤

મારા મત મુજબ મોર્ટગેજ લોનને ઘણીવાર પ્રોપર્ટી🏠 સામેની લોન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મોર્ટગેજ લોનનો ઉપયોગ રિયલ એસ્ટેટને પુનર્ધિરાણ કરવા અથવા ઘર🏠 ખરીદવા, બિલ્ડ કરવા અથવા રિમોડલ કરવા માટે થઈ શકે છે. મિલકતના ટુકડા માટે નવી લોન મેળવવી જ્યારે જૂની લોન ચૂકવવામાં આવી રહી હોય તેને પુનઃધિરાણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, તે … Read more